You are here

WFTF Pravilnik

Author: Dušan Jakič (21.07.2014 - 02:26)
Last Modified by: Dušan Jakič (21.07.2014 - 02:26)

World Field Target Federation pravilnik 1. OPREMA

1.1 Zračne puške. Dovoljena je uporaba zračnih pušk, katerih izhodna moč ne presega 16.3 J in so tehnično brezhibne. Nastavljanje moči med tekmo ni dovoljeno. V državah gostiteljicah, kjer so dovoljene močnejše puške, lahko le te nastopajo v ločenem razredu. Polno nastavljiva kopita so dovoljena. Prednji del kopita (hamster) mora imeti ravno uporabno površino tako, da ne daje stranske (horizontalne) stabilnosti puški.

1.2 Streljivo. Dovoljena je uporaba vseh oblik diabol, ki so narejene iz svinca, zlitine svinca, cinka ali cinkove zlitine. 

1.3 Namerilne naprave. Dovoljena je uporaba vseh vrst namerilnih naprav z izjemo laserskih namerilnih naprav. Prepovedana je uporaba integriranih ali samostojnih laserskih merilnikov razdalje.

1.4 Dovoljena dodatna oprema. 

 • Jermen - brez dodatnih pasov;
 • Kljuka na kopitu* ;
 • Libela;
 • Protisončna zaščita za daljnogled; 
 • Podaljšek okularja iz gume**;
 • Merilnik temperature;
 • Mehanski indikator vetra;
 • Merilnik nagiba.

Vsa ostala oprema, elektronska ali drugačna, ki bi pripomogla strelcu pri oceni vetra in drugih vremenskih razmer je prepovedana.

1.5 Oblačila. Katerakoli vrsta oblačil, rokavic in obutve je dovoljena v kolikor ne predstavlja nevarnosti za strelca ali druge osebe. Oblačila so lahko podložena tako, da ublažijo pritisk puške na roko ali koleno. Ločene podloge se lahko nosijo tudi preko ne podloženih oblačil. Rokavice ne smejo vsebovati trdega materiala nad zapestjem. 

1.6 Sedež. Največja dovoljena višina podloge za sedenje ali sedeža, ko strelec na njem sedi, je 150mm (15cm). Sedež se lahko uporablja le kot pripomoček za sedeči in klečeči položaj. 

1.7 Tarče. Uporabljale se bodo kovinske silhuete, ki padejo ko so zadete in se lahko po-nastavijo s strelskega mesta. Cona zadetka ("kill zone") mora biti okrogle oblike in v kontrastni barvi glede na silhueto. Uporaba simulirane cone zadetka na katerem koli drugem delu silhuete je prepovedana. Standardni premer cone zadetka mora biti 40 mm. Omejeno število tarč je lahko reduciranih na cone zadetka z premerom 15mm ali 25mm. Če je premer cone zadetka zmanjšan z nastavkom, mora le ta biti v isti barvi kot silhueta in fiksiran na strani, ki je obrnjena proti strelcu. 

2. STRELIŠČE

2.1 Teren. Za Field Target prireditev je potreben travnat ali gozdni teren, ki ga je nujno potrebno tudi primerno pripraviti. Za vsakoletno Field Target svetovno prvenstvo mora teren omogočati postavitev 3 prog, vsako s 25 stezami in na vsaki stezi po 2 tarči (skupaj 50 tarč na strelišče). Steze teh treh prog se morajo menjavati med seboj (npr. rdeča/modra/zelena proga). 

2.2 Postavitev tarč in oštevilčenje. Tarče morajo biti postavljene na razdalji med 8 in 50 metrov od strelne linije. Vse tarče morajo biti jasno oštevilčene (od leve proti desni) na vsaki stezi posebej, na tarči in strelni liniji. Tarče so lahko postavljene višje ali nižje od strelne linije, a morajo vedno biti strelcu jasno vidne iz vseh strelnih položajev. Tarče morajo biti obrnjene proti strelcu (90° +- 5°).

2.3 Pozicijske tarče. Do 20% tarč na progi je lahko označenih kot takih, ki zahtevajo stoječi ali klečeči  položaj strelca. Te tarče morajo biti razporejene po progi čim bolj enakomerno. Največja dovoljena oddaljenost tarče, ki zahteva stoječi ali klečeči položaj je 40 metrov od strelske linije. 

2.4 Zmanjšane cone zadetka. Skupno število tarč z zmanjšanimi conami zadetka (<40mm) ne sme presegati 25% vseh tarč na progi. Največja dovoljena oddaljenost teh tarč od strelske linije je: 

 • Ne pozicijska tarča 15mm = max. 20 metrov;
 • Pozicijska tarča (stoje, kleče) 15mm = ni dovoljena;
 • Ne pozicijska tarča 25mm = max. 35 metrov;
 • Pozicijska tarča 25mm = max. 20 metrov.2.5 Vadbeno strelišče/strelišče za nastrelitev. Za tekmovalce mora biti na voljo varno vadbeno strelišče vsaj en dan pred tekmo svetovnega prvenstva. Na drugih tekmah/srečanjih je ta čas lahko krajši (npr. ena ali dve uri). Vadbeno strelišče mora biti v neposredni bližini prizorišča. Več papirnatih tarč mora biti nameščenih na tekmovalnih razdaljah (8m-50m). Strelišče mora biti dovolj veliko za vse tekmovalce. Stisnjen zrak mora biti na voljo za tekmovalce. Ob odprtju in uporabi vadbenega strelišča mora biti prisoten namestnik strelskega referenta (odgovorna oseba). Na vadbenem strelišču veljajo splošna pravila za strelišča in zakoni države gostiteljice. 

2.6 Strelna linija. Strelna linija/njen položaj mora biti jasno označen z jasno vidno črtno na tleh ali z dvema palicama, med katerima mora strelec oddati svoj strel. Ob strelu mora bit sprožilec puške za strelno linijo; cev puške lahko gleda čez strelno linijo. 

3. VARNOST

3.1 Kot pri vsaki obliki uporabe ali rokovanja z orožjem je varnost na strelišču/prizorišču vedno na prvem mestu.


3.2 Orožje nikdar ne sme biti usmerjeno proti ljudem ali živalim.

3.3 Nobeno orožje ne sme biti napolnjeno, razen na strelni liniji med streljanjem. Orožje mora biti obrnjeno proti tarči med polnjenjem. 

3.4 Če je orožje napolnjeno ob naznanitvi konca streljanja (z piščalko ali trobljo) mora tekmovalec opozoriti Vodjo tekmovanja ali njegovega pomočnika in strel sprožiti v tla pred seboj. 

3.5 Med prenašanjem mora orožje biti obrnjeno v zrak ali v tla z odprtim zaklepom, razen če se prenaša v zaprti torbi/kovčku.

3.6 Obiskovalcem/opazovalcem/publiki dostop do strelskih linij ni dovoljen.

3.7 Dostop otrokom in hišnim ljubljenčkom na strelišče ni dovoljen, razen če so v spremstvu in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.

3.8 Od začetka do konca tekmovanja uživanje opojnih substanc ni dovoljeno, razen v primeru uporabe predpisanih zdravil. 

4. ADMINISTRACIJA

4.1 Prijave na svetovno prvenstvo potekajo po koncu lanskoletnega prvenstva. Gostujoča regionalna organizacija na svoji spletni strani objavi prispele prijave in druge relevantne informacije. Ostala tekmovanja lahko sprejemajo prijave kadar želijo.

4.2 Kategorije za tekmovanja na svetovnem prvenstvu so PCP in Springer (obe kategoriji sta omejeni na 16.3 J). Če država gostiteljica dovoljuje uporabo močnejših pušk se lahko odpre dodatna Power kategorija.

4.3 Prijavni razredi za Field target so:

 • Mladinci (<17 let 1. Januarja tekočega leta);
 • Odrasli/Ženske;
 • Odrasli/Moški;
 • Veterani (>60 let 1. Januarja tekočega leta).


4.4 Državno ekipo v obeh kategorijah lahko sestavljajo najmanj 4 tekmovalci in največ 8 tekmovalcev. Za izvedbo tekmovanja so potrebne najmanj 4 ekipe v katerikoli kategoriji. Ekipni dosežek točk bo določen z seštevkom najboljših 4, 5 ali 6* rezultatov na 50 tarč (match/serija).* število določi prijavljena ekipa, ki ima najmanj strelcev na tekmovanju.


4.5 Ekipe na svetovnem prvenstvu morajo biti prijavljene na tekmovanje 24 ur pred začetkom prvega dneva tekmovanja. Organizatorji morajo objaviti vse ekipe na oglasni deski na prizorišču/strelišču. Vsaka posamična FT organizacija/klub ima pravico prijaviti eno ekipo na kategorijo.


4.6 Strelci na strelni liniji naj idealno ne bi bili člani istega kluba/regije/države. Na tekmah z več kot eno serijo (50 tarč) se lahko strelce razvrsti po rezultatih prejšnje serije. Vsak strelec mora na vsaki progi streljati enkrat. Kartončki za točkovanje morajo vsebovati ime strelca in začetno stezo. Pred začetkom vsake serije je potrebno na steze razdeliti štoparice in pisala. 

4.7 Določiti je treba Vodjo tekmovanja in dovolj veliko število pomočnikov vodje. Vsi morajo biti dobro seznanjeni z varnostnimi pravili in varnim rokovanjem z orožjem, pravili Field Targeta in vzdrževanjem Field Target tarč. Če je mogoče naj govorijo angleško. Na strelišču mora biti dovolj pomočnikov, toliko, da se le ti lahko med seboj vidijo. Opremljeni morajo biti označenimi jopiči, opremo za dvosmerno komunikacijo in piščalko/trobljo.

4.8 Tekmovalci, ki iz zdravstvenih razlogov ali invalidnosti ne morejo streljati iz določenega položaja, morajo o tem obvestiti Vodjo tekmovanja pred začetkom tekme. Od vodje morajo pridobiti dovoljenje za uporabo pripomočkov in/ali alternativnih položajev. Vsi dogovori morajo biti znani vodji in vsem pomočnikom. 

4.9 Nujna pomoč v obliki rešilca ali urjenega osebja mora biti prisotna na vsakem tekmovanju svetovnega prvenstva in večjih mednarodnih tekmovanjih.

4.10 Vsak tekmovalec je odgovoren za svoje lastno nezgodno zavarovanje. Dodatno lahko gostiteljska organizacija zavaruje celoten dogodek (v državah, kjer je to dovoljeno).

4.11 Kopija teh pravil mora biti na voljo vsem na prizorišču med tekmo.

5. TEKMOVANJE

5.1 Celotno tekmovanje sestavljajo 3 serije po 50 tarč v toku 3 dni. Za veljaven rezultat je potrebno opraviti vse tri serije, razen v primerih naštetih v členu 5.10. Leta 2011 je večina regionalnih organizacij podprla dodatno vadbeno tekmo dan pred začetkom tekmovanja za prvenstvo.

5.2 Vse puške bodo dnevno testirane na kronografu. Priporočeno je, da se na prvi dan tekmovanja vse puške testirajo dovolj zgodaj, v primeru, da katera presega 16,3 J, jo lahko tekmovalec nastavi in pred začetkom tekmovanja ponovno opravi test. Vsako puško polni in testira Vodja tekmovanja ali njegov pomočnik in pri tem pazi, da diabola ni poškodovana ali deformirana. Test z kronografom se lahko izvede na zahtevo vodje ali pomočnika kadarkoli med tekmovanjem. Če test med tekmo ni uspešno opravljen to pomeni diskvalifikacijo. Vsakič, ko puška test opravi se nanjo nalepi identifikacijska nalepka in rezultat kronografa vpiše v evidenco, ki jo vodi zadolženi pomočnik.

5.3 Tekma se začne/prekinitev streljanja se konča z dvema piskoma piščalke ali troblje Vodje tekmovanja in njegovih pomočnikov. Ob tem signalu so strelne linije odprte in varne za streljanje. Vse štoparice, ki so bile ustavljene zaradi prekinitve streljanja se ob tem signalu ponovno zažene. 

5.4 Tekmovalcem je dodeljena 1 minuta časa za pripravo na stezi in po 1 minuta na tarčo na stezi. Čas se prične šteti ko tekmovalec zavzame sedeči/klečeči/ležeči položaj ali prične meriti skozi merilno napravo puške v stoječem položaju.

5.5 Kartončki za točkovanje se označujejo: 

 • X za padec tarče;
 • O, če tarča ne pade.

Z kartončki lahko rokujejo samo strelci na strelni liniji in pomočniki vodje. Vsaka sprememba na kartončku mora biti potrjena z podpisom pomočnika vodje.

5.6 Za oddani strel šteje praznjenje zraka iz orožja. V primeru, da strelec želi oddati strel v tla mora na to opozoriti svoje vrstnike na strelni liniji. 

5.7 Tarče se streljajo po označenem zaporedju. Če je zadeta napačna tarča po zaporedju se šteje kot zgrešena ( O ).

5.8 Streljanje na strelišče ali delu tega je prekinjeno z enim (1) piskom piščalke ali troblje. Vse štoparice se ustavijo in vse nabite puške se izpraznijo v tla pred strelci. Noben tekmovalec se ne sme približati tarčam (razen na zahtevo referenta), prepovedano je merjenje na tarče ali kakršna koli druga oblika priprave na nadaljnji strel. Tekmovalci lahko nadaljujejo ob koncu prekinitve streljanja.

5.9 V primeru nejasnega rezultata na tarči je to treba prijaviti takoj po oddanem strelu. Pod nobenim pogojem se tekmovalec ne sme dotikati vrvi za postavljanje tarče, dokler vprašanje ni rešeno. Tarčo pregleda vodja, čigar odločitev je končna. V primeru okvarjene tarče se le ta takoj zamenja ali popravi. Po tem lahko samo strelec, ki je dal prijavo ponovi strel.

5.10 Tekmovalci lahko zapustijo strelsko linijo pod naslednjimi pogoji:

 • Odstop s tekme. V tem primeru za končni rezultat šteje do tedaj doseženo število točk.
 • Za popravilo opreme, ki je v okvari ali ni več varna za uporabo in ne more oddati strela. Za okvaro ne šteje premik nastavitev nastrelitve ali slabo nastreljena puška. Tekmovalec lahko zamenja pokvarjeni del z dovoljenjem pomočnika. Med tekmo tekmovalcu ali tretji osebi v njegovem imenu obisk vadbenega strelišča ni dovoljen.
 • Z dovoljenjem vodje tekmovanja v izrednih primerih. 

V vseh zgoraj naštetih primerih mora tekmovalec kartonček za točkovanje izročitipomočniku/vodji, pridobiti njegovo dovoljenje za odhod in se dogovoriti za točen čas prihoda nazaj na strelno linijo. Čas odhoda in dogovorjenega prihoda se zabeleži na kartonček za točkovanje. Če strelec ne prevzame kartončka od pomočnika/vodje v dogovorjenem času bo kartonček oddan kot končni rezultat serije.

5.11 Takoj ob koncu serije je treba vse kartončke za točkovanje, izpolnjene in podpisane s strani strelca in pomočnika vodje, vročiti organizatorjem.

5.12 V primeru izenačitve dve tekmovalcev na prvih treh mestih se končni vrstni red določi z podaljškom:

 • en krog z prostim položajem;
 • če je rezultat še zmeraj neodločen: en krog z klečečim položajem;
 • če je rezultat še zmeraj neodločen: en krog z stoječim položajem;
 • če je rezultat še zmeraj neodločen: toliko krogov z stoječim položajem, dokler rezultat ni odločen. 

5.13 Neprimerno obnašanje na strelni liniji je nesprejemljivo. Ne športno obnašanje do tekmovalcev na strelni liniji ni dovoljeno. Puško si strelci na strelni liniji ne smejo deliti.

5.14 Kazen za nevarno ravnanje kakršne koli oblike ali kakršno koli obliko goljufanja je diskvalifikacija. Organizator si pridržuje pravico do nadaljnjih ukrepov.  

ORIGINALNO BESEDILO