You are here

Slovenska zakonodaja

Author: Dušan Jakič (02.06.2014 - 18:22)
Last Modified by: Rok Avbar (23.03.2015 - 08:47)
Tags: zakonodaja, zakon, zračno orožje, zračne puške, pcp, Springer

ZRAČNO OROŽJE KATEGORIJE D6

Zračno orožje z močjo do 20 J, ki ne presega izhodne hitrosti 200m/s lahko poseduje vsakdo, ki je polnoleten.
Za zračno orožje, ki presega 20 J ali 200m/s je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje;

  • Starost 21 let;
  • Potrdilo o nekaznovanosti od ministrstva za pravosodje;
  • Potrdilo o nekaznovanosti od lokalnega sodišča;
  • Opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Potrdila o nekaznovanosti dokazujejo, da ni zadržkov javnega reda. To pomeni, da niste bili kaznovani za kazniva dejanja z elementi nasilja. Sam postopek ni zahteven. Tečaj ravnanja z orožjem je edini strošek in edini mogoči problem, če slučajno padete na izpitu. Dejanske snovi ni veliko, z malo truda lahko ta izpit opravi vsak. Če orožje spoznavate prvič, je tečaj vsekakor koristen, predvsem iz vidika varnosti. Izpit poteka pisno, ustno in ima praktični del, kjer je treba s pištolo zadeti tarčo. Preprosto, še posebej, če vas strelstvo veseli. Ko pridobite vso dokumentacijo pri trgovcu kupite zračno orožje in ga pri trgovcu tudi priglasite. Če orožje kupujete od fizične osebe, se morata kupec in prodajalec skupaj zglasiti pri trgovcu orožja ali upravni enoti in tam orožje priglasiti. Trgovec ali upravna enota izda priglasitveni list. Priglasitveni list je potrebno imeti pri sebi, če želite izkazati, da orožje posedujete legalno.  


Če ste orožje kupili z omejeno močjo in to omejitev odstranili, ste dolžni orožje pri trgovcu/upravni enoti priglasiti.
V primeru odkritja posesti ne priglašenega orožja vam orožje zaplenijo in sledi denarna kazen.

Izpit rokovanja z orožjem lahko opravite tukaj: