You are here

Ravnanje s stisnjenim zrakom

Author: Dušan Jakič (03.06.2014 - 12:45)
Last Modified by: admin admin (12.06.2014 - 15:03)
Tags: Varnost, pcp, Stisnjen zrak, bar

POZOR!

Stisnjen zrak je lahko nevaren, če uporabnik ni seznanjen s pravilno uporabo opreme. Vedno je treba upoštevati navodila proizvajalca in preverjati stanje opreme. Upoštevati je treba navodila prodajalca, kjer ste opremo kupili. Rezervoar stisnjenega zraka na puški je potrebno izprazniti ali odstraniti (če to sistem dovoljuje) pred kakršnim koli razstavljanjem in servisiranjem puške. 
Z jeklenkami in rezervoarji pušk je treba ravnati skrbno. Zunanjost mora biti nepoškodovana in redno pregledana. Notranjost rezervoarjev pušk se pregleda letno ob redni uporabi. Jeklenke je treba shranjevati v senci. Jeklenk in rezervoarjev nikoli ne polnimo preko specificirane maksimalne vrednosti
Pri polnjenju pušk moramo biti seznanjeni z potekom polnjenja. Napake lahko vodijo do nenadnega izpusta stisnjenega zraka, ki lahko poškoduje kožo in povzroči ozebline. 
Jeklenk in pušk ne izpostavljamo visokim temperaturam in vsekakor ne ognju