You are here

FTS Pravila

Author: Dušan Jakič (21.07.2014 - 02:36)
Last Modified by: Dušan Jakič (21.07.2014 - 02:36)

 Osnutek Pravilnika za

Field Target

Slovenija

25.september 2013

Verzija 1.1 Field Target Slovenija 2013

 

Vsebina

1. Uvod

2. Varnost

3. Oprema strelca

4. Tarče

5. Tekmovanje

1. Uvod

Field Target tekmovanja segajo nazaj v zgodnja osemdeseta leta kot poizkus združitve preciznega streljanja z aktivnostjo v naravi. Ta način streljanja, ki je primeren za vse starostne skupine, se je pričel v Angliji in se hitro razširil najprej v Ameriki nato pa praktično po celem svetu.

Kot vsako precizno streljanje tudi ta zahteva koncentracijo tekmovalcev zato jih ni dovoljeno na kakršen koli način motiti. Tudi sicer se pričakuje »fair play« in vsesplošno gentelmensko obnašanje. Tako je zelo dobrodošla medsebojna pomoč in prispevek k dobremu vzdušju na tekmovanju.

Tekmovalca ali obiskovalca, ki nenehno moti ali otežuje normalen potek dogodka lahko službene osebe trajno odslovijo.

 

2. Varnost

Kot pri vseh strelskih športih je varnost na prvem mestu in mora vseskozi biti v zavesti vseh tekmovalcev, organizatorjev kakor tudi drugih obiskovalcev,

2.1 Nobena puška ne sme biti nikoli uperjena proti proti ljudem ali živalim. Med nošnjo mora biti puška nenapolnjena, cev pa mora biti uperjena v zrak ali v tla razen če tekmovalec ne prenaša puške v torbi ali posebnem stojalu.

2.2 Puško naprožimo in napolnimo šele, ko smo že na strelski liniji in je cev že obrnjena proti tarči,

2.3 Tekmovalec ne sme nikoli čez strelsko linijo,

2.4 Pristop na strelsko linijo je dovoljen le tekmovalcu, ki je na vrsti za streljanje,

2.5 V primeru kršitev varnosti lahko vsak tekmovalec, Vodja Tekmovanja ali namestniki z enojnim žvižgom prekinejo proces streljanja, tekmovalec na strelski liniji mora takoj izprazniti puško v tla v smeri tarče.

2.6 Po varnostni prekinitvi lahko le Vodja Tekmovanja ali namestniki z dvojnim žvižgom dovolijo nadaljevanje streljanja,

2.7 Otrokom in hišnim ljubljencem ni dovoljen obisk tekmovanja razen na skupnem prireditvenem prostoru,

2.8 Noben udeleženec tekmovanja ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc pred ali med tekmovanjem,

2.9 V primeru grobega kršenja varnosti lahko Vodja Tekmovanja ali namestniki takega tekmovalca ali obiskovalca odstranijo iz tekmovanja,

 

3. Oprema strelca

3.1 Zračne puške. Vsaka zračna puška na vzmet (mehanska ali plinska) ali PCP katere izstrelek na ustju cevi ne presega energije 16.3J in je varnostno in tehnično brezhibna. V posebni Odprti kategoriji so dovoljene tudi večje moči. Vodja Tekmovanja lahko v vsakem trenutku preveri izhodno moč izstrelka z merjenjem njegove hitrosti z ChronoGrafom. Med tekmo ni dovoljeno spreminjanje izhodne moči puške. Dovoljene so vse vrste nastavljivih kopit. Prednji del kopita (hamster) ali poseben naslon za koleno mora biti spodaj raven ne pa posebej oblikovan za boljši stranski oprijem. Noben del puške ne sme biti kakorkoli pritrjen na obleko. Puška je lahko dodatno opremljena z:

- eno ali dvotočkovni jermen,

- kljuka na kopitu,

- libela,

- protisončna zaščita za daljnogled,

- podaljšek okularja iz gume,

- merilnik temperature,

- mehanski indikator za veter,

- merilnik nagiba

3.2 Strelivo. Dovoljena je uporaba streliva vseh oblik le da je narejeno iz svinca, cinka ali njunih legur.

3.3 Merki. Dovoljena je uporaba vseh možnih merkov in daljnogledov z izjemo laserskih pik ter daljnogledov, ki imajo vgrajene elektronske merilnike razdalj.

3.4 Obleka. Dovoljena je vsaka obleka, vključno z strelskimi suknjiči, ki pa razen podlog nimajo všitih trdnih delov za dodatno stabilizacijo puške. Tekmovalec v času tekme ne sme menjati obleke razen v primeru dežja ali večjih temperaturnih sprememb. Strelec lahko uporablja rokavice, ki pa ne smejo imeti všitih posebnih trdih delov. Isto velja tudi za kolenske ali komolčne ščitnike.

 

3.5 Blazina. Pri prostem načina streljanja strelec lahko uporablja blazino kot podlogo za sedenje, ki pa ne sme biti višja od 125 mm stisnjena med dve ravni plošči. Isto blazino sme tekmovalec uporabiti tudi za podporo kolena in/ali gležnja pri klečečem položaju. Nikoli pa se ga ne sme uporabiti za kakršenkoli naslon za puško.

4. Tarče

4.1 Tarče so padajoče kovinske silhuete, z okroglo odprtino v licu (Cono Zadetka, CZ). Tarča pade le, če strelec zadene skozi Cono Zadetka.

4.2 Standardna okrogla odprtina (CZ) meri 40mm, lahko pa je zmanjšana na 25mm ali 15mm.

4.3 Tarčo mora biti mogoče po zadetku iz strelske linije spet postaviti s pomočjo vrvice.

4.4 Lica tarč ne smejo vsebovati lažnih Con Zadetka. Cona Zadetka mora biti barvno v kontrastu z licem tarče.

4.5 V primeru okvare tarče se obvesti Vodjo Tekmovanja, ki mora težavo odpraviti,

5. Strelski položaji

5.1 Tekmovalci načeloma uporabljajo prosti strelski položaj, ki je običajno sedeči, če pa teren in postavitev tarče omogočata, tudi ležeči. Pri sedečem položaju si strelec lahko pomaga z blazino.

5.2 Pri Klečečem strelskem položaju nora biti kontakt z podlago preko obeh stopal in enega kolena. Zadnja noga mora biti pokonci, strelec ne sme sedeti na njenem gležnju. Dovoljena je uporaba blazine kot podloga za koleno ali gleženj. Prednja roka lahko podpira puško samo v dlani.

5.3 Pri položaju stoje je kontakt z podlago samo preko obeh stopal brez pomoči kakršnega koli naslona.

5.4 Na vsaki tekmi je potrebno zagotoviti tudi stoječi položaj za 5%-10% tarč in klečeči za 10%-15% tarč kar mora biti na strelski liniji jasno označeno. Skupno sme biti na tekmovanju največ 20% teh posebnih položajev.

 

5.5 V vseh strelskih položajih je dovoljena uporaba jermena, ne sme pa biti pritrjen na obleko.

6. Tekmovanje

6.1 Prostor za tekmovanje mora imeti jasno označeno:

- zborno mesto,

- smer, kjer so postavljene strelske linije,

- mesto za prijave,

- mesto za poizkusne strele

6.1.1 Vsaka strelska linija mora biti dobro označena z dvema palicama ali drugima objektoma. Širina mora biti med 70cm in 120cm. Cev puške se mora med strelom nahajati za strelsko linijo, sprožilec pa pred njo.

6.1.2 Na prostoru za tekmovanje mora biti med 10 do 25 strelskih linij.

6.1.3 Na vsaki strelski liniji naj bo od 1 do 4 tarče, ki so oštevilčene. Številke določajo vrstni red streljanja.

6.1.4 Na tekmovanju mora biti 40 do 60 tarč,

6.1.5 Vsaka strelska linija mora imeti naslednje označbe:

- zaporedna številka,

- število tarč,

- zahtevan strelski položaj,

6.1.6 Tarče za kategorije 16.3J in več so razporejene na razdaljah med 9 in 50 metri.

6.1.7 Tarče za kategorij 7.5J so razporejene na razdaljah med 9 in 30 metri.

6.1.8 V primeru streljanja stoje ali kleče se razdalja zmanjša na največ 40m, za tarče z cono zadetka 25mm na 20m, na tarče z 15mm CZ pa ne streljamo stoje ali kleče.

 

6.2 Prostor za poizkusne strele mora organizator zagotoviti neposredno v bližini tekmovanja najmanj eno uro pred pričetkom tekmovanja.

6.2.1 Na prostoru za poizkusne strele mora biti postavljenih zadostno število tarč na razdaljah od minimalne do maksimalne na tekmovanju.

6.2.2 Prostor za poizkusne strele je dovoljeno uporabljati samo pred tekmovanjem,

6.2.3 Med tekmovanjem lahko Vodja Tekmovanja odobri uporabo prostora za poizkusne strele za omejen čas,

6.3 Službene osebe na tekmovanju so odgovorne za pravilen in varen potek tekmovanja in so sledeče:

6.3.1 Predstavniki organizatorja,

6.3.2 Vodja Tekmovanja, lahko ima enega ali več pomočnikov, opravljajo tudi funkcijo sodnikov, izbere ali določi jih organizator,

6.3.3 Službene osebe morajo pred tekmovanjem organizirati zbor s tekmovalci, kjer razložijo vse potrebno za pravilen in varen začetek in potek tekmovanja,

6.4 Prijave tekmovalcev. Vsak tekmovalec mora izpolniti Prijavni obrazec s čimer se strinja z pravili Field Target Slovenija. Obrazec za vpis rezultatov mora vsebovati Ime in Priimek tekmovalca, klub, razred v katerem tekmuje, tip puške, tip merilne naprave, tip metkov (?),

6.4.1 Tekmovalec se lahko prijavi v eno izmed razpisanih kategorij - razredov:

- Vzmetne puške do 7.5J,

- PCP puške do 7.5J,

- Vzmetne puške do 16J,

- PCP puške do 16J,

- open Vzmetne puške do 27J,

- open PCP puške do 27J,

 

Organizator lahko strelce razvrsti še v naslednje kategorije:

- juniorji, 1. januarja še niso stari 17 let,

- seniorke,

- seniorji,

- veterani, najmanj 60 let od 1. januarja,

6.4.2 Tekmovalec z podpisom sprejme tudi vso odgovornost za svojo varnost v času tekmovanja,

6.4.3 Organizator prijavljene tekmovalce razporedi v skupine, ki štejejo 3 to 4 tekmovalce, izmenjujejo se v vrstnem redu streljanja,

6.4.4 V vsaki skupini morajo biti predstavniki vsaj dveh različnih klubov, tekmovalci so drug drugemu tudi sodniki,

6.4.5 Vsaki skupini je dodeljena številka Strelske linije kjer začnejo tekmovanje,

6.5 Potek tekme

6.5.1 Vodja tekmovanja da z dvojnim žvižgom ali kako drugače znak za pričetek tekmovanja,

6.5.2 Vsak tekmovalec ima 1 minuto časa za pripravo na strelski liniji ter po 1 minuto na tarčo, čas prične teči ko tekmovalec prvič nameri proti tarči, zadetki po izteku časa se ne upoštevajo,

6.5.3 Zadetek se šteje le če tarča pade, v obrazcu zadetek zabeležimo z X sicer pa z 0,

6.5.4 Vsaka sprememba rezultata v obrazcu mora biti potrjena s strani Vodje Tekmovanja ali namestnikov,

6.5.5 Vsak sporen rezultat ne glede na vzrok mora biti razglašen ko je strelec še na strelski liniji in takoj raziskan s strani Vodje Tekmovanja ali namestnikov,

6.5.6 Tekmovalec lahko prekine tekmovanje če:

- se tako odloči in odstopi, šteje doseženi rezultat,

- zaradi okvare opreme, Vodja Tekmovanja eventuelno odobri vrnitev,

- zaradi drugih razlogov ki jih je odobril Vodja Tekmovanja,

 

6.5.7 Takoj po tekmovanju je potrebno vrniti pravilno izpolnjene in podpisane obrazce s strani vsakega tekmovalca v skupini,

6.5.8 Vse spore v času tekmovanja rešuje Vodja tekmovanja z pomočniki, njegova sodba je dokončna,

6.5.9 V primeru enakega rezultata za kateregakoli od prvih treh mest je potrebno dodatno streljanje na eni izmed strelskih linij, način določi Vodja Tekmovanja.

6.5.10 Po tekmovanju organizator poda poročilo o poteku tekmovanja ter objavi končne rezultate. Za prva tri mesta podeli priznanja.

6.6 Pritožbe

6.6.1 Tekmovalec se lahko pritoži največ 15 minut po končanem tekmovanju,

6.6.2 Pristojbina za pritožbo znaša 50 eur in se mu jo v primeru uspešne razsodbe za vrne,

6.6.3 Razsodišče vodi Vodja Tekmovanja z pomočniki,

6.6.4 Na njihovo sodbo ni možna pritožba.